Nasze produkty są stworzone z kamionkowej gliny . Talerze są recznie formowane z plastra gliny układanego w formie gipsowej i rzeźbione. Miski i czarki są głównie toczone na kole garncarskim, niektóre są formowane z kulki i rzeźbione. Wszystkie naczynia są dwukrotnie wypalane w elektrycznym piecu. Wypał konćowy odbywa się w temperaturze 1250 stopni Celsjusza. Szkliwa używane do pokrycia czerepów to atestowane szkliwa spożywcze producentów AS Keramik, Terra Color i Welte.

Our products are made by Michał  from stoneware clay. The plates are hand built from a slab of clay mounted in a plaster mold and than sculpted. The bowls and cups are mostly thrown on a potters wheel, some models are built from a  ball of clay. Every piece is fired twice in an electric kiln. The second firing with glaze, reaches temperatures up 1250 degrees Celsius. All the glazes we use are food safe .